Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámka

[Chronicles]

(pdf)

-

Do tohoto čísla jsou zařazeny ještě tyto příspěvky věnované M. Dokulilovi k jeho 60. narozeninám: Jan Kоřenský, Slovo, věta, onomaziologická kategorie; Zdeněk Hlavsа, K protiklau určenosti v češtině; G. P. Neščimenko, Tendencija okačestvljenija i jeho vlijanije na slovoobrazovanije prilagatel’nych; Marie Těšitelová, K slovotvorné produktivitě z hlediska kvantitativního.

Slovo a slovesnost, volume 33 (1972), number 3, p. 272

Previous rd (= Redakce): Naše řeč k šedesátinám prof. dr. Al. Jedličky

Next Miloš Dokulil: Dvacet let činnosti Československé akademie věd