Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámka

[Kronika]

(pdf)

-

Do tohoto čísla jsou zařazeny ještě tyto příspěvky věnované M. Dokulilovi k jeho 60. narozeninám: Jan Kоřenský, Slovo, věta, onomaziologická kategorie; Zdeněk Hlavsа, K protiklau určenosti v češtině; G. P. Neščimenko, Tendencija okačestvljenija i jeho vlijanije na slovoobrazovanije prilagatel’nych; Marie Těšitelová, K slovotvorné produktivitě z hlediska kvantitativního.

Slovo a slovesnost, ročník 33 (1972), číslo 3, s. 272

Předchozí rd (= Redakce): Naše řeč k šedesátinám prof. dr. Al. Jedličky

Následující Miloš Dokulil: Dvacet let činnosti Československé akademie věd